ชื่อ - นามสกุล :นายจรูญ รอดเจริญ
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการโรงเรียน
หน้าที่หลัก :บริหารสถานศึกษา
ที่อยู่ :403/1 ซ.เจริญนคร 46 ถ.เจริญนคร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
Telephone :0818258801
Email :wstr_school@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารสถานศึกษา